Lembaga Zakat Selangor

1. Borang Permohonan Agihan Zakat (PDF)

https://drive.google.com/file/d/0B7CZIwAe-diqbDdUem5TcVRDUjg/view?usp=sharing


2. Borang Maklumat Peribadi Asnaf Fakir Miskin (PDF)

https://drive.google.com/file/d/0B7CZIwAe-diqOGxDVXlSdE5URmM/view?usp=sharing


3. Dokumen Lampiran Permohonan Agihan Zakat Pendidikan, Perubatan dan Hutang (Perlu ada) (PDF)

https://drive.google.com/file/d/0B7CZIwAe-diqSFA2U084Y0tDNnc/view?usp=sharing


4. Borang Pengesahan Pendapatan (Bagi yang tiada slip gaji) GÇô WAJIB UNTUK SEMUA JENIS PERMOHONAN ZAKAT 

https://drive.google.com/file/d/0B7CZIwAe-diqN2NsV25sZjhDVHc/view?usp=sharing